Navigácia

Obsah

 

 

Vitajte na stránkach obce Bukovec

kalendár podujatí

AKTUALITY :

28. 11. 2016

Návrh rozpočtu Obce Bukovec na roky 2017-2019

Úradná tabuľaZobraziť viac

23. 11. 2016

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Úradná tabuľaZobraziť viac

23. 11. 2016

Návrh VZN o miestnych daniach

Úradná tabuľaZobraziť viac

23. 11. 2016

Návrh Dodatku č.1 k VZN 5/2015

Úradná tabuľaZobraziť viac

7. 11. 2016

Pravidelná obhliadka a čistenie komínov

AktualityZobraziť viac