Navigácia

Obsah

Zber a likvidáciu komunálneho odpadu je v obci Bukovec zabezpečený prostredníctvom spoločnosti Technické služby Senica, a.s. a ukladaný na skládke komunálneho odpadu v Jablonici.

Odvoz komunálneho odpadu v roku 2018 - vždy v stredu v nepárny týždeň