Navigácia

Obsah

Späť

Voľby VÚC 2017 - Zverejnenie adresy na doručovanie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okskovej volebnej komisie v Bukovci je možné doručiť:

v písomnej forme na adresu: Obec Bukovec, 906 14  Bukovec 50

alebo

elektronickou poštou na adresu: starosta@bukovec.eu,     obecnyurad.bukovec@mail.t-com.sk

 

Vyvesené: 21. 8. 2017

Dátum zvesenia: 30. 11. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť